Fodring om vinteren

Der er på markedet en lang række fodermidler til heste. De kan bruges til at sammensætte en fornuftig foderplan, der dækker hestens behov

0001_amk_foto_2785_rt8

Fodring om vinteren

Grovfodret er altid det vigtigste. Har man hø eller wrap i en ordentlig kvalitet, er mange fodringsbetingede problemer forebygget. En hest behøver således som en tommelfingerregel mindst 1% af kropsvægten dagligt i stråfoder. Det betyder, at en 400 kg pony behøver mindst 4 kg hø dagligt. Samtidig skal den have korn eller kraftfoder til opretholdelse af et konstant huld(en god foderform). Den bør  have frisk rent vand ad libitum og masser af motion.

Hesten er "designet" til at spise græs

Hesten levede oprindeligt på stepperne, hvor den bevægede sig over lange afstande og spiste græs. Hestens tarmkanal er derfor tilpasset det foder, der hovedsageligt bestod af plantefibre.
Livet på stepperne var dog ikke nær så fysisk krævende som livet er for en moderne ridehest. De krav, der stilles til en moderne ridehest, betyder, at vi må supplere med andet og mere energiholdigt foder. Korn, kornprodukter og olie er derfor blevet en væsentlig del af hestens foderplan. Det er dog vigtigt at huske på, at hestens mave er meget lille. Pas derfor på med overfodring! 

Vidste du…
…at en fuldblodshest i gennemsnit tygger 4200 gane, når den indtager 1 kg hø, mens en shetlandspony tygger 15.800 gange når den indtager samme mængde hø?  Det betyder, at ponyen er længere tid om at spise, men til gengæld udnytter stråfoderet i langt højere grad end hesten.

skaermbillede-2016-12-02-kl-19-05-11

Fuldfoderblanding

Det er dog mere enkelt at fodre med en fuldfoderblanding, hvor hesten får dækket en stor del af sit energi- og proteinbehov ud over sit vitamin- og mineralbehov. Fuldfoderblandingen bruges som eneste foder sammen med et godt grovfoder. Fordelen ved en fuldfoderblanding er, at det er dejlig nemt. Du skal ikke selv blande foderet og undgår dermed forkerte blandingsforhold. Ved en fuldfoderblanding forenkles fodringen ganske enkelt.

Specielt for ponyer

Mange ponyer har er langt mindre energibehov per kilo i kropsvægt i forhold til heste. Det resulterer ofte i, at ponyer bliver fejlernærede. Mange ponyer får alt for mange kalorier(energi) i deres foder og er kronisk overvægtige. Andre ponyer bliver fodret sådan, at foderstanden holdes normal, men da det ofte kan gøres med et par håndfulde havre og en skive hø, så er de i en udtalt mangelsituation på proteiner, vitaminer og mineraler. Begge tilstande kan medføre en alvorlig sundhedsrisiko for ponyerne.

At hesten eller ponyen får det helt rigtige foder og i de rigtige mængder er medvirkende til, at den klarer sig godt igennem vinteren. 

1434_01_401-0165_img

Næringsstoffer

Ponyers energibehov er anderledes og forholdsvis lavere sammenlignet med store heste. Deres behov for proteiner, vitaminer og mineraler er dog det samme som for store heste målt per kilo kropsvægt. Dette skal man være opmærksom på, når man vælger foderblanding. Flere blandinger indeholder nemlig ikke tilstrækkeligt med vitaminer og mineraler til at dække ponyers behov, når de kun kan bruges i forholdsvis små mængder.
Det er ikke en løsning bare at overfodre, så ponyen bliver ponyen energimæssigt overfodret!

Undgå overvægt

Generelt er ponyer sunde og robuste dyr med en stor tolerance overfor ydre påvirkninger. Deres eneste svaghed er tendensen til overvægt. Overvægt hos ponyer er i lighed med fedme hos mennesker en alvorlig trussel mod helbredet.

1434_01_401-0162_img

Generel fodringsguide for heste/ponyer:

1. Adgang til stråfoder 24 timer i døgnet.
2. Kg stråfoder pr. dag = 1% af legemsvægten(en 400 kg hest behøver mindst 4 kr hø dagligt)
3. Mindste mængde korn eller fuldfoder, som er tilstrækkeligt for at holde hestens huld(passende foderstand) og præstation. Max 2,5 kg korn pr. fodring ( max 0,5% af hestens vægt i korn pr. fodring.
4. frisk, rent vand ad libitum.
5. Daglig motion

©2018 Ridehesten Junior - en del af Wiegaarden Media

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account